Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 11.01.2019 16:45:10 

MARTINOVA ANTICKÁ MĚSTA

Attika a Boiótie
   ŘECKO - Attika a Boiótie

        Athény i Delfy jsem viděl zatím dvakrát, ostatní místa severně od Peloponésu jsem zatím navštívil pouze jednou, v létě 2001.

    Athény, Delfy, Orchomenos, Thermopyly, Chaironea


Athény

Hlavní město Řecka, Periklovy Athény není nutné blíže představovat, pro mne jedno z nejdokonalejších míst, které jsem dosud navštívil.

Datum návštěvy 2001 a 2005

         
                              Akropolis - celkový pohled 2001                                                                                       Akropolis - Parthenon                      
 
                                                   Akropolis - Propylaje                                                                                           Akropolis - Erechteion   
                                    
     
                        Římské divadlo Herodia Atica pod Akropolí                                                    Řecké Dionýsovo divadlo pod Akropolí
 
 
           
                        Památník Lysikrata                                                Památník Filopapa (2001)                               Hadriánova brána u Olympeionu

       
                                            Hadriánova knihovna                                                                                     Římská agora a Věž větrů
                       
        
            Nejzachovalejší chrám Řecka - Théseion na řecké agoře                                 Olympeion - původně největší chrám v Athénách
                                                                                                                                                                       vystavěný za císaře Hadriána

      Delfy

Svaté město s Apolonovou věštírnou, místo konání Pýthijských her, nádherně zasazené do krajiny, jedno z nejkrásnějších míst v Řecku.

Datum návštěvy 2001 a 2005


         
                       Apolónův chrám zasazený do hornaté krajiny                                              Apolónův okrsek s divadlem a svatou cestou
               
         
                            Delfský satdion, dějiště Pýthyjských her                                                       Šest zbývajících sloupů Apolónova chrámu
               
        
                        Athénská pokladnice podél svaté cesty                                                    Kruhový chrám tholos, jehož účel není dosud znám


         
              Kamenný podstavec starý přes dva tisíce let v roce 2001                                                                    ...a v roce 2005
                     Thermopyly

Slavná soutěska mezi horami a mořem, kde 300 Sparťnů v čele s králem Leonidasem statečně odolávalo miliónové perské přesile.

Datum návštěvy 2001

   
Řecký hoplíta - památník padlým Sparťanům a jejich spojencům v bitvě u Thermopyl


Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, že jsme tu všichni padli, jak zákony kázaly námChaironea

Místo a památník bitvy mezi Filipem Makedonským a Řeky roku 336 př. n. l.

Datum návštěvy 2001


Lev na památku bitvy 338 př. n. l.
Orchomenos

Starší ze dvou řeckých měst stejného jména. Významné centrum mykénského Řecka v Boiótii se zbytky Mynijské pokladnice a klasického divadla.

Datum návštěvy 2001

     
                                             Mynijská pokladnice                                                                                           Divadlo z klasické doby 

TOPlist