Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 11.01.2019 16:45:10 

MARTINOVA ANTICKÁ MĚSTA

Peloponés

  ŘECKO - Peloponéský poloostrov       
       Na Peloponéském poloostrově jsem byl zatím dvakrát, podrobněji jsem ho procestoval v  létě 2005, z této doby pochází vyjma Korintu i všechny fotografie.
 
       Mykény, Argos, Týryns, Epidauros, Korint, Asini

 


 

Mykény

Zlaté Mykény, město Agamemnonovo,  hlavní centrum mykénské kultury v Řecku odkryté H. Schliemannem na severovýchodě peloponéského poloostrova.

Datum návštěvy 2001 a 2005

          
                                    Celkový pohled na mykénský hrad                                               Slavná Lví brána - vstup do mykénského hradu
                                                                                                                                                        a slečna, kterou se mi nepovedlo odehnat

    
            Co zbylo z hradního paláce - na vrcholu mykénského hradu                                         Schliemannovy šachtové hroby

      
               Hrobky čili pokladnice - střechy zbavená Lví pokladnice                                  Téměř shodná s Atreovou, jen turistůprostá
                                                                                                                                              a hůře vyslovitelná Klytaimenéstřina pokladnice (vchod)Argos

Pyšné město Argos, jedno z hlavních center mykénské kultury na Peloponésu. Zde se narodila nejkrásnější žena světa, pozdější manželka spartského krále Meneláa Helena trójská. Většina dodnes dochovaných památek je však až z klasické doby.

Datum návštěvy 2005

    
    Římské lázně, řecké divadlo, zbytky dalších budov klasického Argu                 Pohled na staré i moderní město Argos z divadla
                                        a jeho jediný návštěvník
 

        
                        Co zbylo z římských lázní                                                                                                         Trosky řecké agory

 

       
              Trosky Apolónova okrsku pod vrchem a pevností Larissa                    Pevnost Larissa na Argem, která však už do starověku nepatří 
    

 


 

 

Tíryns

Opevněný mykénský hrad na půli cesty mezi Argem a Naupliem jehož hradby z kyklopského zdiva dosahují v některých místech až dvanácti metrů. Králem v Tírynsu nebyl nikdo menší než bájný Perseus.

Datum návštěvy 2005


     
                Brána do hradu, kyklopské zdivo a mí rodičové                                                                     Výhled z vrcholku hradu

 


 
 

Epidauros

Náboženské centrum Apolónova syna – boha lékařství Asklépia na severozápadě peloponéského poloostrova. Dnes zaujme především velkolepým divadlem.

Datum návštěvy 2001 a 2005


        
                      Chlouba Epidauru - dosud sloužící divadlo                                                         I zde se konaly hry - stadion v Epidauru
                         pro čtrnáct tisíc diváků ze 3. stol. př. n. l.                  

       
        Co zbylo z propylají - nejsevernější část posvátného okrsku                     Znovu vztyčené sloupy palaistry a špatně vyřezaný svatý

 
   

 

 

Korint

Jedno z největších měst antického Řecka, obchodní centrum při Korintském průplavu, místo konání Isthmijských her, dnes poutající především zbytky dórského Apolónova chrámu a římských staveb

Datum návštěvy 2001

  
                                 Vykopávky starého Korintu                                                                                       Dórský Apolónův chrám

 

  
Trosky římské zástavby starého Korintu

 

    
                                            Římské záchodky                                                                     Trosky římské zástavby, v pozadí Akrokorint

   
                        Římské fórum, v pozadí Akrokorint                                                                 Místo, kde podle tradice kázal sv.Pavel 

Asini

Skalní výběžek se zbytky starořeckého městečka asi 10 km od Nauplia. Kdysi zde vládl statečný Diomedes, účastník trójské války. Dodnes se zachovaly jen zbytky hradebních zdí ze 3. století př. n.l. a ruiny pozdějších staveb

Datum návštěvy 2005

         
            Pohled skrze ruiny staveb Asini na záliv letoviska Tolo                         Před mohutnými hradbami Asini z doby kolem roku 300 př. n. l. 
      

 

 


 

 

 

 

TOPlist