Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 11.01.2019 16:45:10 

MARTINOVA ANTICKÁ MĚSTA

Kampánie
        ITÁLIE - Jih (Kampánie)
   
        Na antická místa bohatá Kampánie je známá především díky Vesuvu a Pompejím, které zničil sopečný výbuch roku 79. n.l. Vedle Pompejí však láva a popel  přikryly i  další zajímavá místa.  Mimo ně se Kampánie skvěla ještě o 500 let dříve díky několika Řeckým městům. V Pompejích pod Vesuvem jsem byl poprvé již v roce 1997, naposledy jsem s přítelkyní podrobně procestovali Kampánii v létě 2006

Paestum, Cumae - Kýmy, Pompeie, Herculaneum, Stabie, Oplontis, Pozzuoli, Capri - Tiberiova vila
Paestum – Poseidonia

Řeská Poseidonia, založená v 7. století př. n. l. uprchlíky z vypleněného města Sybaris v italské Kampánii. Dnes patří se třemy dochovanými chrámy k nejlépe zachovalým antickým archeologickým lokalitám vůbec a rovněž mezi ty, které mi nejvíce učarovaly.

Datum návštěvy 2006 

                       Athénaion (50 př. n. l.) - první ze tří paestských chrámů                          Ruiny italického chrámu v centru okrsku při pohledu z fóra  
               (někdy zvaný též Cereřin chrám) a votivní dórský sloup

        
     Prostřední, nejzachovalejší dórský chrám Heraion (2. Héřin chrám)                 Nejstarší (1. Héřin) chrám, tzv. Basilika ze 6. stol. př. n. l.
                    (někdy připisovaný Poseidónovi), (5. století př. n. l.)                                      zaujme lichým počtem sloupů v kretším průčelí


       
                        Co zbylo z helenistických a římských domů                                                                    Čistota dórského slohu
               
          
                                 Krása nočního Paesta - Basilika                                                                          Krása nočního Paesta - Heraion
Cumae - Kýmy

Kdysi nejmocnější město Velkého Řecka v italské Kampánii, ze kterého dnes zbývají jen nepatrné zbytky. Působiště věštkyně Sibyly. Poblíž Kým roku 474 př. n.l. Řekové rozdrtili etrusská vojska.

Datum návštěvy 2006


       
              Zde stával Apolónův chrám a teď tu stojím...já                   Zbytky raněkřesťanské baziliky na základech Diova chrámu

   
  Sibylina jeskyně

Pompeje

Vele vlastního Říma nejznámější římské město, zasypané Vesuvem roku 79 n.l. netřeba podrobněji představovat. Vykopávky zde probíhají již od 18. století a v současné době jsou právě Pompeje a zejména jejich fresky díky davům turistů i povětrnostním vlivům velmi ohroženou památkou. Poprvé jsem zde byl již roku 1997 na podruhé o téměř deset let později nás zastihlo jak vidno velmi bouřlivé počasí, skoro jako by měl Vesuv znovu udeřit.

Datum návštěvy 1997 a 2006


       
                            Basilika při vstupní bráně do města                                                             Pompejské fórum

          
                     Černé siluety Jupiterova chrámu na fóru                               Faunův dům nazvaný podle této sošky křepčícího satyra
Herculaneum

Vedle Pompejí druhé římské město zničené výbuchem Vesuvu roku 79 n.l. Na rozdíl od větších Pompejí bylo Herculaneum zasypáno (jak je vidět na 5. fotografii) až 12ti metrovou vrstvou, ze které je dnes vyhloubený obdélník tří ulic v jednom a dvou ulic ve druhém směru uprostřed moderní zástavby. Působí sevřeněji a uceleněji než rozsáhlé Pompeje.

Datum návštěvy 2006


       
                                                  Ženské lázně                                                                       Dům s korintským atriem


       
                                      Dům s velkým portálem                                                                             Dům s jeleny


         
                                           Ulice "Cardo V." a palaestra                                                               Telefův dům
    Stabie

 Malé město s komplexem lázní zasypané výbuchem Vesuvu spolu s Pompeiemi a Herculaneem

       Datum návštěvy 2006


          

                                        Arianina vila ve Stabiích                                                                  Jedna z místností vily
    Oplontis

Vila manželky císaře Nera Popei Sabiny. Další z náherných ukázek římského stavitelství ale i života dochovaných pod sopkou Vesuv.

Datum návštěvy 2006


  Celkový pohled na vilu    
                            Celkový pohled na vilu                                             Jedna z mnoha fresek v interiérech vily - obývací pokoj

Pozzuoli

Předměstí Neapole, ve starověku samostatné městečko, ze kterého se dochoval v poměrně slušném stavu římský amfiteátr.

Datum návštěvy 2006


         
                Římský amfiteátr pro 40 000 lidí z exteriéru                                                           Uvnitř arény
    Capri – Tiberiova vila

Mohutné rozvaliny vily druhého římského císaře Tiberia (14-37 n. l.)

Datum návštěvy 2006


       
        Křesťanský kostelík postavený na zbývajících zdech vily                 Pohled, který se naskytl nešťastníkům  shozeným
                                                                                                                         na rozkaz císaře z útesů ostrova
TOPlist