Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 11.01.2019 16:45:10 

MARTINOVA ANTICKÁ MĚSTA

Sicílie
   SICÍLIE

Sicílie je dnes vedle samotného Řecka, itálské Kampánie a Turecka lokalitou, kde se nachází nejvíce památek na slávu antických Řeků. Však odtud také diktovaly tempo doby slavné městské státy Velkého Řecka – Syrakusy, Akragas i další. Zde se Řekové po staletí střetávali nejprve s Karthágem a posléze s Římem a střetnutí to byla dlouho vítězná a slavná. A z této doby pochází i většina sicilských antických památek. Sicílii jsme s Luckou podrobně procestovali v létě 2011.

Agrigento - Eraclea Minoa - Selinunte - Syrakusy - Segesta - Taormina - Tindaris - Villa Romana

 
Agrigento
 
Starověký Akragas – město tyrana Thérona, vítěze na Karthaginci u Himéry v roce 480 př.n.l., místo, kde v údolí chrámů stojí jeden ze tří nejzachovalejších řeckých chrámů na světě (další je v Paestu a v Athénách). Právě z vítězného a slavného 5. století př.n.l. pochází i všechny ostatní stavby.
 
   
Chrám Dioskurů bohužel pod lešením                                    Héraklův chrám
     
  Chrám Chrám svornosti - 5.st. př.n.l - jeden ze tří nejzachovalejších řeckých chrámů na světě
      
Chrám byhyně Héry
        
Gymnasion                                     Ležící telemon - socha kdysi podpírající střechu Diova chrámu

Eraclea Minoa
Malinký areál s velkým, před povětrnostními vlivy zakrytým divadlem a pěknými výhledy na moře a mořskou pláž.
 
Nepatrné zbytky staveb a kryté divadlo na útesu nad mořem

Selinunte
Jeden z největších antických areálů na světě. Památky opět na 5. století př.n.l. Selis zničili Kartháginci roku 409 př.n.l.
     
    Chrám "E" - nejzachovalejší z dórských chrámů 5. stol. př.n.l. v Selinunte
       

Chrám "E"                                                                                  Trosky chrámu "F" 

     Mohutné trosky největších (Diova) chrámu (G)                                   Trosky chrámu "D" na akropoli  

       Symbol Selinunte - chrám "C" na akropoli resp. co z něj zbylo 

     Sarkofág v malém archeoparku                                               Chrám "C" za oleandry

Syrakusy

Jedno z nejslavnějších řeckých měst vůbec, město slavných a osvícených tyranů Gélona, Dionýsa či Agathokla, rodiště a působiště nejslavnějšího vědce starovku Archiméda, ve své době stotisícová metropole, která psala dějiny celého středomoří.    

   

Římský amfiteátr                     Zbytky Hieronova oltáře (3. stol př.n.l.)

    

Velké divadlo v nea Polis          Zbytky Apolonova chrámu na ostrově Ortiga

    

Kamenolom v Nea Polis - první jeskyně tzv. dionýsovo ucho

     

Barokní Dóm v Syrakůsách...cože má společného s antikou? Inu uvnitř ho nesou dórské sloupy původního Diova chrámu z 5. stol.př.n.l.

 


Segesta

Segesta známá z románu Tajemný Etrusk Miky Waltariho s neodstavěným monumentálním chrámem a klasickým řeckým divadlem. Ač ji obývali sicilské kmeny Elymů, způsob života byl jistě řecký.  

Velký chrám v Segestě     

Velký dórský chrám v Segestě nebyl nikdy dostavěn (5. stol.př.n.l)

       

Sloupy nejsou kanelované a nikdy nebyla postavena vnitřní cela chrámu

    

Druhou dominantou města uprostřed údolí je řecké divadlo, roku 2001 rekonstruované. Stále se v něm hraje.

Taormina

Turistické letovisko v němž stojí z antiky za návštěvu hlavně velkolepé řeckořímské divadlo.  

     

Velké řecko-římské divadlo s krásným výhledem m.j. na Etnu

 

      

Římská přístavba divadla                      Římské odeion v centru města

 


Tindaris

Malý ale příjemný a útulný areál na břehu moře s řeckým divadlem a předevších se zbytky římské baziliky a domů.

    

Řecké divadlo                                                              Římská bazilika

     

Sloupy římských vil na břehu moře                       Mozaiky na podlahách vil

       

Sloupy vil, v pozadí bazilika z 20.století                Augustus v malém muzeu              hlavice sloupu

   

Villa Romana del Casale

Nejvýznamnější římská památka na ostrově – 3500 m2 krásných mozajek z přelomu 3. a 4. stol. n.l. 

  

Model římské vily                                           Mozaiky u vchodu

    

Sál deseti atletek                                  Atletky v nadživotní velikosti

   

Chodba velkého lovu                                    Chodba velkého lovu,

                                                                                                              vlevo v rohu císař s osobní stráží

  

     

TOPlist